VipEndesct

Sign in

Çok şey yaşadım bu hayatta her zmana güzel olmadı tabi mesela bir kız sevdim çok güzeldi adı Aysun çok güzel sarı saçları ve renkli gözleri vardır. Orta okul yıllarıydı onu için yapmayacağım şey yoktu. Ama ne yazık ki o benim için aynı şeyleri düşünmüyordu. Okul bitti ben bulunduğumuz kasabadan büyük şehre geldim.

Büyük şehir daha bir başkaydı ben tabi burada da bir kıza aşık oldum adı Ceyda esmer güzeli bir kızdı. Gel zaman git zaman aramızdaki ilişki şimdi adını koyamadığım bibr şeye dönüştü ona aşık olduğumu biliyordu ama bunu benim ağzımdan duymamıştı. Ben de bir türlü açılmamıştı ceyda ya yani…

VipEndesct

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store